COW SONG (Lyrics) || New Nepali Movie KOHALPUR EXPRESS | Ft. Priyanka, Reecha, Keki, Reema

Lyrics
COW song lyrics

C O W cow माया
C O W cow

R O S E rose माया
R O S E rose

रिटिङ रिटिङ र्याइ र्याइ
रिटिङ रिटिङ
रिटिङ रिटिङ र्याइ र्याइ
रिटिङ रिटिङ

मलाई माया गर मलाई माया गर
नजाउ पर पर हजुर मलाई माया गर
कुरो बुझ लै लै चोखे लाग्ला है
जतन गरी राख तिम्रो जवानी
कुरो बुझ लै लै चोखे लाग्ला है
जतन गरी राख तिम्रो जवानी

नआउ वर वर नआउ वर वर
तिमीलाई माया गर्न मेरो तिमी को नै हो र
कठैबरी लै लै कुरो बुझ है
यो छोरीको आशैमा डुब्ला जिन्दगी
कठैबरी लै लै कुरो बुझ है
यो छोरीको आशैमा डुब्ला जिन्दगी

रिटिङ रिटिङ र्याइ र्याइ
रिटिङ रिटिङ
रिटिङ रिटिङ र्याइ र्याइ
रिटिङ रिटिङ

R O S E rose माया
R O S E rose
यसैपाली छिमेकीलाइ खुवाउला बिहे भोज
R O S E rose माया
R O S E rose
यसैपाली छिमेकीलाइ खुवाउला बिहे भोज
मलाई माया गर मलाई माया गर
तिमीलाई सुहाउछ मेरै घर थर
कुरो बुझ लै लै चोखे लाग्ला है
जतन गरी राख तिम्रो जवानी
कुरो बुझ लै लै चोखे लाग्ला है
जतन गरी राख तिम्रो जवानी

C O W cow माया
C O W cow
बल्ल बुझे यो कान्छाको सिन्दूर हाल्ने दाउ
C O W cow माया
C O W cow
बल्ल बुझे यो कान्छाको सिन्दूर हाल्ने दाउ
नआउ वर वर नआउ वर वर
तिमीलाई माया गर्न मेरो तिमी को नै हो र
कठैबरी लै लै कुरो बुझ है
यो छोरीको आशैमा डुब्ला जिन्दगी
कठैबरी लै लै कुरो बुझ है
यो छोरीको आशैमा डुब्ला जिन्दगी

रिटिङ रिटिङ र्याइ र्याइ
रिटिङ रिटिङ
रिटिङ रिटिङ र्याइ र्याइ
रिटिङ रिटिङ
रिटिङ रिटिङ र्याइ र्याइ
रिटिङ रिटिङ
रिटिङ रिटिङ र्याइ र्याइ
रिटिङ रिटिङ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *